Tẩuchuyển đổi dòng điện từ 24V lên 220V dùng trên ô tô, cấp điện cho nhiều thiết bị, công suất 60W (TS19)

279.000

0967.382.059