Máy kích điện 48V lên 220V Sóng Sine chuẩn kiêm sạc bình ắc quy tự ngắt hàng NHẬT BẢN 1.500VA/1.000W (TS62)

4.450.000

0967.382.059