Máy kích chuyển điện bình ắc quy 24V lên 220V Sóng Sine chuẩn dùng tại gia đình, xe tải lớn, nhà xưởng 2.000W (TS58)

2.750.000

0967.382.059