Máy kích chuyển điện ắc quy từ 12V lên 220V INVERTER 300W có màn LCD dùng tại gia đình, trên ô tô (TS55)

670.000

0967.382.059