Máy kích chuyển điện bình ắc quy 24V lên 220V Sóng Sine chuẩn dùng tại gia đình, xe tải, nhà xưởng 1.300W (TS46)

2.140.000

0967.382.059