Máy kích chuyển điện bình ắc quy 48V lên 220V hàng NHẬT ra sóng Sine chuẩn công suất 3000W (Mã TS93)

11.800.000

0967.382.059