Máy kích điện ắc quy 24V lên 220V sóng Sin chuẩn 800W dùng tại gia đình, xe tải lớn, nhà xưởng (TS44)

1.340.000

0967.382.059