Tẩu chuyển đổi dòng điện 12V lên 220V dùng trên trên xe hơi công suất 60W, cấp điện nhiều thiết bị (mã TS24)

170.000

0967.382.059