Chậu (ang) đá đục tay nguyên khối có chân đôn đi kèm trồng cây bonsai KT: 30×22.5×12 (CH3)

770.000

0967.382.059