Chậu đứng trồng cây đá Xanh Đen đục tay nguyên khối bốn mặt, chân đôn liền chậu KT: 36x20x20 (CH13)

1.150.000

0967.382.059