Chậu bonsai mini bằng đá xanh rêu đục khắc chạm tay nguyên khối một mặt hổ phù KT: 10x10x7.5 (CH10)

200.000

0967.382.059