Chậu đục khắc trơn 4 mặt bằng tay đá Cẩm thạch có chân đôn dời trồng bonsai mini, KT: 12,5×12,5×8,5 (CH24)

210.000

0967.382.059