Máy kích điện đánh giun trùng đất, kích trùng điện tử 04 tụ 300US/1.000V hàng Việt Nam chất lượng cao (mã KG02)

1.040.000

Hết hàng

0967.382.059