Máy kích điện đánh giun trùng đất, kích trùng điện tử 01 tụ 100UF/4.000V hàng Việt Nam chất lượng cao (mã KG06)

1.040.000

0967.382.059