Máy Kích Cá Điện Tử 10Fet IGBT Auto Chống Ngược Cực Lưng Đồng Băm Xung Đi Bộ, Thuyền Nhỏ Nước Ngọt Mặn Lợ Phèn (Mã K12)

1.540.000

0967.382.059