Máy Kích Cá Điện Tử SCR 24Fet Lớn Cao Cấp Đi Thuyền Lớn Nước Ngọt Phèn Có Chống Ngược Cực (Mã K16)

3.600.000

0967.382.059