Máy kích điện đánh bắt cá, hải sản, Rô Phi hàng cơ siêu bền 16 Sò Than đánh bộ các vùng nước ngọt (mã K02)

1.140.000

0967.382.059