Máy Kích Cá Điện Tử 24 Fet IGBT Auto Đi Thuyền, Kéo Cáp, Thả Lạnh, Kéo Chã Đánh Nước MẶN LỢ (Mã K20 PRro Max)

8.800.000

0967.382.059