Máy kích cá 20 Sò quấn cơ đánh bộ nước MẶN, LỢ, PHÈN, NGỌT công suất siêu khủng (mã K07)

1.470.000

0967.382.059