Máy Kích Cá Điện Tử 24Fet IGBT Auto Lưng Đồng Đánh Thuyền Lớn Mọi Loại Nước Có Chống Ngược Cực (Mã K14)

5.700.000

0967.382.059