Máy Kích Cá Điện Tử SCR 8 Fet Lớn Cao Cấp Đánh Đi Bộ Nước Ngọt Phèn Chống Ngược Cực (Mã K19)

1.150.000

0967.382.059