Máy Kích Cá Điện Tử 16Fet IGBT Auto Lưng Đồng Đi Bộ, Thuyền Ở Mọi Loại Nước Có Chống Ngược Cực (Mã K13)

3.900.000

0967.382.059