Máy Kích Cá Điện Tử 8Fet IGBT Auto Chống Ngược Cực Lưng Đồng Có Băm Xung Đi Bộ Nước Ngọt Mặn Lợ Phèn (Mã K11)

1.370.000

0967.382.059