Máy Kích Cá Điện Tử 24 Fet SCR Đi Thuyền Nước Ngọt, Phèn, Lợ Có 4 Chế Độ Đánh Chống Chập Vợt (Mã K24)

6.400.000

0967.382.059