Máy Kích Cá Điện Tử SCR 10 Fet Lớn Cao Cấp Đánh Đi Bộ Nước Ngọt Phèn Chống Ngược Cực (Mã K18)

1.320.000

0967.382.059