Máy Kích Cá Điện Tử Cao Cấp 32Fet IGBT Auto Lưng Đồng Đánh Thuyền Lớn Nước Ngọt Và Thả Cáp Có Chống Ngược Cực (Mã K15)

7.800.000

0967.382.059